كد محصول: 1

زنیان

زنیان

از بین برنده ترشی، گاز و رفلکس معده

باعث کاهش چربی خون و لاغری بخصوص اگر هر روز صبح با معده خالی مصرف شود.

  • نقد و بررسی