كد محصول: 1

اکالیپتوس

اکالیپتوس
بخور بینی و گلو با برگ های اکالیپتوس به درمان عفونت های ریوی،  زکام، برونشیت، آسم و همچنین التهاب گلو کمک میکند چراکه این  گیاه حاوی خواص ضد میکروبی قوی است. 
  • نقد و بررسی