كد محصول: 18

عرق بومادران

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد

خواص عرق بومادران : 

استعمال خوراکی: کاهش فشار خون وباعث کاهش درد خونریزی در دوران قاعدگی (طبیعت گرم)

 

  • نقد و بررسی