گروه خبري : آخرین اخبار
تاريخ انتشار : 1397/09/19 - 10:48
كد :10

نمایشگاه اگروفود 2017 تهران

حضور مجتمع کشت و صنعت درین گلاب کاشان در نمایشگاه اگروفروفود 2018 تهران

حضور مجتمع کشت و صنعت درین گلاب کاشان در نمایشگاه اگروفود 2018 تهران گامی بلند جهت معرفی این صنعت شهرستان کاشان در سطح جهان می باشد که توانست بازرگانان داخلی و خارجی از کشور های مختلف جهان را به طرف خود جذب نماید.