خواص گیاه دارچین

استعمال خوراکی: موثر جهت تقویت سیستم ایمنی بدن

                     معطر کردن غذا و چای

        هضم بهتر غذا و افزایش متابولیسم؛ پس از هر وعده غذایی مصرف شود.