خواص گیاه دارچین 

موثر جهت تقویت سیستم ایمنی بدن
معطر کردن غذا و چای
هضم بهتر غذا و افزایش متابولیسم؛ پس از هر وعده غذایی مصرف شود.