خواص گیاه بابونه

استعمال خوراکی: باعث درمان دردهای قاعدگی؛ مصرف این عرق چند روز قبل از شروع قاعدگی و در آن دوران انجام شود.

استعمال خارجی: جهت درمان خارش و حساسیت پوست

کاهش پف و سیاهی دور چشم

بخور عرق بابونه باعث شادابی پوست