گلاب

                   
  عرق نعنا
         
          

عرق بهارنارنج
      
           

عرق بیدمشک
          
      
  عرق شوید
      
             
عرق شنبلیله
      
          

عرق شاتره
        
        

عرق آویشن
      
           

عرق زیره
        
       

عرق بومادران
    
            

عرق رازیانه
           
      

عرق گزنه
           
      

عرق سیر
         
       

عرق چهل گیاه
         
       

عرق زنجبیل
         
        

عرق خارشتر
          
       

عرق گاوزبان
       
          

عرق شیرین بیان
        
         

عرق میخک
                

عرق اسطوخودوس