شرکت در نمایشگاه بین المللی اگروفود سال 13981398/07/14
شرکت در نمایشگاه بین المللی اگروفود سال 1398حضور گروه کشت و صنعت مجتمع درین گلاب کاشان با مدیریت دکتر پرویزخیرخواه شرکت در نمایشگاه بین المللی اگروفود سال 1398
بازدید سفیر بلاروس از کارخانه درین گلاب1397/09/19
بازدید سفیر بلاروس از کارخانه درین گلاببازدید سفیر بلاروس از مجتمع درین گلاب کاشان به مدیریت دکتر پرویزخیرخواه
دهمین نمایشگاه بین المللی ارگانیک تهران1397/06/19
دهمین نمایشگاه بین المللی ارگانیک تهرانحضور فعال گروه کشت و صنعت مجتمع درین گلاب کاشان با مدیریت دکتر پرویزخیرخواه در دهمین نمایشگاه بین الملی ارگانیک تهران درسال 96
نمایشگاه اگروفود 1397
نمایشگاه اگروفود 1397حضور گروه کشت و صنعت مجتمع درین گلاب کاشان با مدیریت دکتر پرویزخیرخواه در نمایشگاه اگروفروفود 1397 تهران