شرکت در نمایشگاه بین المللی اگروفود سال 13981398/07/14
شرکت در نمایشگاه بین المللی اگروفود سال 1398شرکت در نمایشگاه بین المللی اگروفود سال 1398
بازدید سفیر بلاروس از کارخانه درین گلاب1397/09/19
بازدید سفیر بلاروس از کارخانه درین گلاببازدید سفیر بلاروس از کارخانه درین گلاب
دهمین نمایشگاه بین المللی ارگانیک تهران1397/06/19
دهمین نمایشگاه بین المللی ارگانیک تهرانحضور فعال مجتمع کشت و صنعت درین گلاب کاشان در دهمین نمایشگاه بین الملی ارگانیک تهران درسال 96
نمایشگاه اگروفود 2017 تهران
نمایشگاه اگروفود 2017 تهرانحضور مجتمع کشت و صنعت درین گلاب کاشان در نمایشگاه اگروفروفود 2018 تهران